Chrzest Święty

Sakramentu Chrztu Świętego udzielamy w naszej Parafii podczas sobotniej Mszy Świętej o godz.18.00

Wymagane dokumenty:

• świadectwo urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
• dokumenty tożsamości rodziców
• zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
• dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)

Rodzice chrzestni

Prawo kościelne wymaga, aby rodzice chrzestni spełniali następujące warunki:

• mieli ukończony 16 rok życia
• sami przyjęli sakramenty wtajemniczenia (chrzest, Eucharystia, bierzmowanie)
• prowadzili życie zgodne z wiarą

Każdy, kto został poproszony o bycie ojcem chrzestnym lub matką chrzestną powinien zgłosić sie osobiście w swojej parafii własnej (tam gdzie mieszka) i poprosić o zaświadczenie, że takiej godności może się podjąć.

Świadectwo chrztu należy odebrać osobiście. Jeżeli z ważnych przyczyn sam zainteresowany nie może osobiście odebrać świadectwa chrztu, może to zrobić osoba przez niego pisemnie upoważniona za okazaniem upoważnienia i kopii dowodu osobistego osoby zainteresowanej.

Czym jest chrzest Święty?

Chrzest, podobnie jak każdy sakrament, jest spotkaniem człowieka z Chrystusem. Chrzest jest pierwszym sakramentem, który otwiera nam dostęp do pozostałych sakramentów. Sakrament chrztu czyni nas dziećmi bożymi, jednoczy nas z Jezusem Chrystusem, wyzwala nas z mocy grzechu pierworodnego i wszystkich osobistych grzechów.

Dlaczego chrzcimy dzieci?

Wierzący rodzice, którzy chcą tego, co najlepsze dla swoich dzieci, chcą też chrztu, przez który dziecko zostanie uwolnione od grzechu pierworodnego i z mocy śmierci. Katechizm naucza, że Nie jest rzeczą słuszną odmawiać dziecku chrztu, kierując się błędnie rozumianą liberalnością. Tak jak nie można odmówić dziecku miłości, żeby później samo się na miłość zdecydowało, podobnie byłoby rzeczą niesłuszną, gdyby wierzący rodzice odmawiali swojemu dziecku łaski Bożej w sakramencie chrztu. Podobnie jak każdy człowiek rodzi się ze zdolnością mówienia, ale przecież języka musi się dopiero nauczyć, tak samo każdy człowiek rodzi się ze zdolnością do wiary, jednak musi ją dopiero poznać.

Jak żyć na co dzień łaską chrztu?

Papież Franciszek naucza: „My, przyjmując chrzest, zostajemy zanurzeni w tym niewyczerpanym źródle życia, którym jest śmierć Jezusa, największy akt miłości w całej historii; i dzięki tej miłości możemy cieszyć się nowym życiem, nie będąc już zdani na pastwę zła, grzechu i śmierci, żyć we wspólnocie z Bogiem i braćmi”.

Nauczanie Kościoła Katolickiego na temat chrztu:

Katechizm Kościoła Katolickiego pkt. 1210-1284.

Obowiązujące normy prawne wg Kodeksu Prawa Kanonicznego:

Księga IV „Uświęcające zadania Kościoła; część I „Chrzest”; kan. 849-878.