Ministranci i Lektorzy

Nasza wspólnota liczy ok. 30 ministrantów i lektorów

 

Opiekun wspólnoty : ks Adam Lis

 

 

 

Jest to zrzeszenie „młodych”, (lecz niekoniecznie) chłopców, którzy chcą mieć swój własny wkład w przebieg Mszy św. i wszystkich wydarzeń religijnych dziejących się w naszej wspólnocie. Wyrażają się oni zapałem, poczuciem humoru i chęcią robienia dobra na rzecz innych ludzi.

Ministranci istnieją praktycznie od początku powstania naszej parafii i są jej nie odłączną częścią. Bycie ministrantem to nie tylko posługa na każdej Mszy św., ale także wspólne wyjazdy wakacyjne, integracyjne spotkania, ogniska oraz gra w piłkę nożną!

 

Obowiązki ministranckie pełnią oni wg porządku ustalonego przez ich Opiekuna ks Adama Lisa , który troszczy się o ich formację pastoralno – liturgiczną.

 

Ministranci – są to chłopcy, którzy po odbytej formacji i święceniach służą przy Ołtarzu podczas każdej Mszy św. Szatą ministrantów jest biała komża (do kolan) i pelerynka.

 

Lektorzy – są to starsi ministranci po ukończonym specjalnym kursie lektorskim i udzieleniu im posługi lektorskiej. Ich zadaniem we wspólnocie jest przede wszystkim odczytywanie czytań mszalnych oraz podawanie wezwań modlitwy wiernych. Charakterystycznym ubiorem lektorów jest biała alba (do kostek) przepasana cingulum (pasek).

 

 

 

Kto może zostać ministrantem?

 

– Ministrantem może zostać każdy, kto czuje chęć służenia Panu Jezusowi przy Ołtarzu. Dolną granicą wieku jest przyjęcie I Komunii Świętej.

 

 

Jak zostać ministrantem?

 

– Wystarczy przyjść po każdej Mszy św., zgłosić ks. Adamowi, gotowość do Służby

 

 

 

Czego się spodziewać po zostaniu ministrantem?

 

– Trzeba nastawić się przede wszystkim na systematyczną służbę. Są to także niezapomniane chwile spędzone w miłym i życzliwym towarzystwie młodych ludzi. Trochę dyscypliny i mobilizacji… Dużo śmiechu i zabawy.