Modlitwy do MB Lipskiej

Kyrie eleison

 

Christe eleison

 

Kyrie eleison

 

 

Matko Boska Lipska patronko Lubawy – módl się za nami

 

Matko Boska Lipska która się w Lipskim gaju objawiłaś by wyrugować  pogaństwo, – módl się za nami

 

Matko Boska Lipska która przywiodłaś do Lubawy biskupa Christiana, – módl się za nami

 

Matko Boska Lipska która wymodliłaś łaskę wiary dla księcia Surwabuno i jego ludu, – módl się za nami

 

Matko Boska Lipska która upodobałaś sobie pruskie uroczysko,  – módl się za nami

 

Matko Boska Lipska która uciekałaś z miejskiego kościoła , by być bliżej wieśniaków, – módl się za nami

 

Matko Boska Lipska pociecho uciemiężonych pod jarzmem Krzyżaków, – módl się za nami

 

Matko Boska Lipska obrońco polskiej mowy i polskich obyczajów, – módl się za nami

 

Matko Boska Lipska wspomożycielko naszej wiary podczas reformacji, módl się za nami

 

Matko Boska Lipska nadziejo wysiedlonych, więzionych i rozstrzeliwanych, módl się za nami.

 

Matko Boska Lipska ucieczki przed przed pysznymi i niesprawiedliwymi – módl się  za nami.

 

Matko Boska Lipska hetmanko  w walce z bezbożnictwem – módl się za nami

 

Matko Boska Lipska miłośniczo przyrody, módl się za nami

 

Matko Boska Lipska miłująca drzewa i  krzewy, módl się za nami

 

Matko Boska Lipska wsłuchana w śpiew słowików i skowronków, módl się za nami

 

Matko Boska Lipska wspierająca oraczy, módl się za nami

 

Matko Boska Lipska błogosławiąca siewcom, módl się za nami

 

Matko Boska Lipska bliska żeńcom i kosiarzom, módl się za nami

 

Matko Boska Lipska w posążku z drzewa lipowego cudownie wyrzeźbiona, módl się za nami

 

Matko Boska Lipska od wieków w procesji na ramionach naszych dziadów i pradziadów do Lip przenoszona, módl się za nami

 

Matko Boska Lipska złotą koroną ukoronowana, módl się za nami

 

Matko Boska Lipska podporo w klęskach i niedoli, módl się za nami

 

Matko Boska Lipska ratunku w głodzie i morowym powietrzu, módl się za nami

 

Matko Boska Lipska jedyna ostojo podczas wojen i pożarów, módl się za nami

 

Matko Boska Lipska  cudami i łaskami słynąca, módl się za nami

 

 

 

Za twoją obecność na Ziemi Lubawskiej – Dziękujemy Ci, Pani.

 

Że nas od wieków prowadzisz do Jezusa – Dziękujemy Ci, Pani.

 

Za twoje źródło które w Lipach wytryska – Dziękujemy Ci, Pani.

 

Za pogodę i za deszcz, które dla nas wypraszasz – Dziękujemy Ci, Pani.

 

Za plony  o które się dla nas modlisz –  Dziękujemy Ci, Pani.

 

Za ulgę w cierpieniach – Dziękujemy Ci, Pani.

 

Za wszystkie łaski i  za wszystkie cuda – Dziękujemy Ci Pani.