Msze Święte

Informujemy o wprowadzeniu dodatkowych Mszy św. w Niedzielę 29 marca we Farze i w kościele św. Barbary.