Ogłoszenia Duszpasterskie

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

24 maja 2020

 

 

Po zmianie przepisów dotyczących liczby Wiernych w kościołach, informujemy, że we Farze może przebywać 45 osób, w kościele św. Barbary – 11 osób i w kościele w Lipach 38 osób. Osoby udające się do Lip samochodami prosimy o pozostawienie pojazdów na parkingach. W przypadku osób starszych i niepełnosprawnych można podjechać od strony rzeki.

2. Zapraszamy na Nabożeństwa Majowe w naszym  Sanktuarium:

  w tygodniu we Farze po wieczornej Mszy św.,

–  w Niedziele maja w Lipach o godz. 16.15 przed Mszą św. o godz. 16.30.

 

3. Kierując się dobrem Wiernych, przyjmujemy zapisy na Msze św. w Niedziele. Pomaga to uniknąć łamania przepisów dotyczących nadmiernego gromadzenia się Wiernych i przekierowania na te godziny, na które zapisało się mniej osób.

4. Przygotowując się do Uroczystości Zasłania ducha Świętego, w dniach 25-30 maja przeżywać będziemy Dni Modlitw o Dary Ducha Świętego.

 

5. Zapraszamy na katechezy Drogi Neokatechumenalnej, które zostały przerwane z powodu pandemii coronavirusa. Katechezy będą kontynuowane od dnia 25 maja 2020 w poniedziałki i czwartki po wieczornej Mszy Świętej o godz. 18.45 w naszym kościele Farnym.

 

6. W naszej Diecezji Toruńskiej w sobotę, 30 maja br., w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, 8 diakonów otrzyma święcenia Prezbiteratu, a 6 czerwca (sobota), 4 akolitów – w tym pochodzący z naszej Parafii kleryk Mateusz – święcenia Diakonatu. Wszystkich Kandydatów do święceń otoczmy naszą modlitwą.

 

7. Zwracamy się z uprzejma prośbą w sprawie cmentarza:

a) woda w basenie jest tylko do pobierania, a nie do mycia i prania,

b) nie wolno, bez porozumienia z Parafią, przycinać żadnych drzew i krzewów,

c) ponieważ kwota opłat za wywóz śmieci z cmentarza wzrosła czterokrotnie prosimy, w miarę możliwości o ograniczenie ilości wyrzucanych odpadów; można niektóre zabrać z  sobą i wyrzucić do własnych pojemników.

Z góry dziękujemy za wyrozumiałość, szczególnie  w tym czasie , kiedy ostatnio dochody Parafii znacznie spadły. Jest możliwość pomocy Parafii przez rezerwację miejsc na cmentarzu parafialnym. Dysponujemy dużą ilością wolnych miejsc. Jeszcze raz „Bóg zapłać”!

8. W kalendarzu liturgicznym wspominamy:

 

  piątek (29.05.) – św. Urszuli Ledóchowskiej

  Niedziela (31.05.) – Zesłanie Ducha Świętego