• Poniedziałek - 11.10.2021
  • Wtorek - 12.10.2021
  • Środa - 13.10.2021
  • Czwartek - 14.10.2021
  • Piątek – 15.10.2021
  • Sobota – 16.10.2021
  • XXIX Niedziela Zwykła – 17.10.2021

8.30  + Za Anastazego Markowskiego.


18.00 + Za Tadeusza Barczewskiego – greg. 11.


18.00 + Za Jana Licznerskiego – greg. 29.

 

8.30  + Za Jana Licznerskiego – greg. 30.


18.00 + Za Tadeusza Barczewskiego – greg. 12.


18.00 + Za Jana Modrzewskiego, rodziców z ob. stron i brata Józefa Modrzewskiego.

Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego:


8.30  + Za Marię Rejewską i zmarłe siostry Rejewskie – int. od sąsiadów.


18.00 + Za Edwarda Wielgomas.


18.00 + Za Tadeusza Barczewskiego – greg. 13.

8.30  + Za Karola Banackiego i dziadków z obojga stron.


18.00 + Za Kazimierza Fafińskiego w 6. r. śm. i rodziców Fafińskich i Jagodziewskich.


18.00 + Za Tadeusza Barczewskiego – greg. 14.

Wspomnienie św. Teresy od Jezusa:


8.30   + Za Tadeusza Barczewskiego – greg. 15.


18.00 + Za Darię Wojciuszkiewicz z ok. 33. urodzin oraz Kazmierza Galińskiego.  


18.00 + Za Jadwigę i Jana Czacharowskich oraz Irenę Foss.


18.00    Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę MBL dla Jadwigi z okazji 83. urodzin i imienin.

Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej:


8.30  + Za Tadeusza Barczewskiego – greg. 16.


18.00 + Za Małgorzatę Wiśniewską w 11. rocznicę śmierci.

7.00  + Za Zofię Tarnowską w 9. rocznicę śmierci.


8.30  + Za Martę Żmudzińską w rocznicę śmierci.


10.00    W intencji Parafian.


11.00 + Za Tadeusza Barczewskiego – greg. 17.


12.00 + Za Zbigniewa Fidora w 25. rocznicę śmierci.


15.00 + Za Krystynę i Bronisława Kołodziejskich i zmarłych z rodzin z obojga stron.