logo pełne
Informacje o posłudze Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św.

Na dzień dzisiejszy mamy czterech Panów, którzy posługują w naszej parafii. Po specjalnym kursie Biskup Ordynariusz mianował ich Szafarzami Nadzwyczajnymi Komunii Świętej. :

  1. Eugeniusz Wolszczak
  2. Ryszard Neumann
  3. Grzegorz Turczyński
  4. Jerzy Cierkowski

Wiele razy widzisz w kościele panów, którzy służą do Mszy świętej i rozdają komunię świętą i zastanawiasz się kim oni są? – Są to Nadzwyczajni szafarze Komunii świętej pomocnicy w udzielaniu Komunii świętej. Nie są to osoby  „niezwykli”, „unikalni” itp. Pod słowem „nadzwyczajny” kryje się sytuacja w której wykonują oni posługę, czyli w nadzwyczajnych sytuacjach, które wynikają z ich  zadań. Do nich należy między innymi pomoc w zanoszeniu Komunii świętej chorym oraz pomoc w rozdawaniu Komunii świętej, gdy przystępuje do niej większa liczba wiernych, a udzielanie jej przez kapłanów, czyli zwyczajnych szafarzy Eucharystii spowodowałoby przedłużanie się Mszy Świętej.

W pierwszych wiekach istnienia, Kościół posługiwał się wiernymi, aby zanosić komunię chorym, prześladowanym i uwięzionym. W późniejszych okresach rozdawanie Komunii świętej było zarezerwowane wyłącznie dla kapłanów. Poza nimi udzielanie Komunii Świętej przez diakonów lub świeckich traktowane było jako coś wyjątkowego. Dopiero Papież Paweł VI w dniu 15 sierpnia 1972 roku w dokumencie „Ministeria quaedam” zawarł możliwość udzielania Komunii świętej przez Nadzwyczajnego szafarza. Wprowadzenie tej posługi uzależnił od potrzeb kościołów w danym kraju. Konferencja Episkopatu Polski, 2 maja 1990 roku w instrukcji „Immensae caritatis” dopuściła za zgodą biskupa funkcję nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w Polsce. Biskupi diecezjalni mogą do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej upoważnić osoby w wieku 25 do 65 lat. Kandydaci powinni odznaczać się zaangażowaniem w życie Kościoła, wzorowym życiem moralnym oraz poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych a także winien znać podstawowe prawdy katechizmowe oraz najważniejsze zagadnienia teologiczno-liturgiczne. Dodatkowo kandydat musi ukończyć kurs przygotowawczy zakończony rekolekcjami zamkniętymi i obowiązuje go uczestnictwo w zajęciach programu formacyjnego w ciągu roku. Szczegółowe wskazania odnośnie do przygotowania i stałej formacji nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej znajdują się w osobnej instrukcji.