Nie trzeba iść na cmentarz, by uzyskać odpust za zmarłych

Nie trzeba iść na cmentarz, by uzyskać odpust za zmarłych

Ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19, Penitencjaria Apostolska wydała dekret stanowiący, iż odpusty zupełne za zmarłych można uzyskiwać przez cały listopad.

 

 

Pandemia i obostrzenia wydane w związku z nią, uniemożliwiają w tym roku odwiedzanie cmentarzy w dzień Wszystkich Świętych. Nie znaczy to jednak, że nie można otrzymać odpustu, jaki w związku z uroczystością można uzyskać odwiedzając cmentarze.

 

Penitencjaria Apostolska wydała dekret stanowiący, iż odpusty zupełne za zmarłych można uzyskiwać przez cały listopad, jednocześnie dostosowując warunki ich uzyskania do sytuacji pozwalającej zapewnić bezpieczeństwo wiernym.

 

Odpust zupełny dla osób odwiedzających cmentarz oraz modlących się za zmarłych jedynie w myślach, przypadający na dni pomiędzy 1 a 8 listopada zostaje przedłużony aż do końca listopada. Te dni, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być również od siebie oddzielone.

 

Co to jest odpust zupełny za zmarłych, który możemy uzyskać tylko raz w roku?

 

– To taka prośba do Boga, aby zechciał skrócić czas oczekiwania tych, którzy umarli, ale ze względu na to, że nie odpokutowali za wszystko na Ziemi – nie mogą się cieszyć pełnią łaski Nieba – wyjaśniał w Radio Plus Lublin ks. dr Krzysztof Podstawka – proboszcz parafii pw. Bł. Piotra Jerzego Frassatiego w Lublinie.

 

Odpust zupełny z okazji wspomnienia Wszystkich wiernych zmarłych 2 listopada dla osób, które odwiedzą kościół lub kaplicę oraz odmówią w nich: „Ojcze nasz” i „Wierzę” może zostać przeniesiony na niedzielę poprzedzającą lub następującą oraz w uroczystość Wszystkich Świętych, a także na inny dzień listopada wybrany przez poszczególnych wiernych.

 

Osoby starsze, chore oraz ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład z powodu ograniczeń nałożonych przez władze na okres pandemii, aby zapobiec stłoczeniu wiernych w miejscach świętych, będą mogły uzyskać odpust zupełny pod warunkiem duchowego dołączenia do pozostałych wiernych.