Opłatki Wigilijne w naszych wspólnotach
88365446 - people sharing christmas wafer in poland

Opłatki Wigilijne w naszych wspólnotach

 

Podajemy terminy spotkań opłatkowych:

·        dla Kręgu Biblijnego w naszej parafii w niedzielę 15 XII o godz. 19.00 w plebanii.

·        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie zaprasza osoby samotne, bezdomne, rodziny, które są w trudnej sytuacji życiowej na spotkanie wigilijne,      które odbędzie się we wtorek 17XII o godz. 11.00  w Strażnicy OSP  Lubawa  przy  ul. Strażackiej 1.

·        dla Scholki w piątek 20 XII o godz. 16.00 w salce parafialnej.

·        dla Służby Liturgicznej w piątek 20 XII o godz. 19.00  salce parafialnej.

·        dla Żywego Różańca w Niedzielę 22 XII o godz. 16.00 na Wichrowych Wzgórzach.