Trwa remont naszego Kościoła

Trwa remont naszego Kościoła

 

W naszym kościele farnym zakres  prac remontowych przedstawia się następująco. Prace konserwatorskie objęły odnowę wszystkich elementów drewnianych kościoła, a więc między innymi  sklepienia, chóru, organów, ławek i  ołtarza bocznego.  Na ścianach, wewnątrz kościoła, została położona nowa zaprawa tynkowa. Dodatkowe inwestycje dotyczą doprowadzenia gazu ziemnego do ogrzewania świątyni oraz zmianę nagłośnienia i nowe oświetlenie.    W następnych etapach remontu odnowiona zostanie zewnętrzna elewacja świątyni oraz przestrzenne zagospodarowanie terenu wokół kościoła farnego.