Zakończenie  VII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Lubawie.

Zakończenie VII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Lubawie.

Dziś w piątkowy wieczór w naszej Parafii zakończył się  VII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Lubawie. Przez kilka  tygodni  miłośnicy  muzycy i nie tylko  mogli wysłuchać i  zobaczyć wielu znanych muzyków, aktorów i innych wykonawców. Tego wieczoru zaprezentowała się Miejska Orkiestra Dęta pod kierunkiem Mateusza Raczyńskiego. Gość z Rosji Dimitri Rosbratow niestety nie dotarł, ale wystąpili: Tomasz Glanc, Agata Ławicka i Radosław Kulesza (trąbka) – nauczyciel w klasie trąbki Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowym Mieście Lubawskim.  Między wykonywanymi utworami  muzycznymi  wiersze  recytowała  znana aktorka Ewa Dałkowska. Ewa Dałkowska urodziła się we  Wrocławiu –  aktorka teatralna, radiowa i filmowa, od 2008 aktorka Nowego Teatru w Warszawie; dwukrotnie zdobyła główne nagrody na Kaliskich Spotkaniach Teatralnych: nagrodę aktorską (1977) i nagrodę zespołową). Aktorka grała w kilkudziesięciu filmach. W jej mieszkaniu powstał w stanie wojennym Teatr Domowy, który zagrał po raz pierwszy 1 listopada 1982 r. „Przywracanie porządku” – sztukę w reż. Elżbiety Bukowińskiej – zrealizowano na podstawie widowiska poetyckiego zdjętego ze sceny w Teatrze Powszechnym.  Na zakończenie koncertu na bis pani Ewa Dałkowska zaśpiewała znany utwór z okresu stanu wojennego w Polsce  pt. „Nadzieja” do muzyki Jana Pietrzaka, a gospodarze koncertu Burmistrz  Maciej Radtke i ks. Mieczysław Rozmarynowicz wręczyli artystom pamiątki. Dyrygent Miejskiej Orkiestry Dętej w Lubawie  Mateusz  Raczyński powiedział na zakończenie, że  dzisiejszy koncert orkiestra dedykowała swojemu przyjacielowi, koledze, który przez 12 lat grał  w orkiestrze i dziś przypada pierwsza rocznica śmierci Adama  Pokojskiego, który jest już u Pana.

Dzięki uprzejmości p. Mariana  Żuchowskiego.