Proboszcz

ks. Mieczysław Rozmarynowicz

Wikariusz

ks. Paweł Śliwiński

Rezydent / Kapelan

ks. Marek Samorek

Matka Boża Mówi do Ciebie...