Komunikat  w sprawie obowiązujących zasad  w Kościele w czasie pandemii

Komunikat w sprawie obowiązujących zasad w Kościele w czasie pandemii

Ze względu na trwającą epidemię, przypominamy o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa: w kościołach, w miejscach zgromadzeń, jeżeli jest zachowana odległość 2 metrów, możemy zdjąć maseczkę. W przeciwnym razie, gdy nie jest zachowany dystans 2 metrów, jesteśmy zobowiązani nosić maseczki. W kościele na stolikach znajdują się także dezynfekatory do rąk,  z których można skorzystać przed przyjęciem Komunii św.