Ks. Adam Lis wikariusz naszej parafii – mianowany Ojcem Duchownym Seminarium w Toruniu

Ks. Adam Lis wikariusz naszej parafii – mianowany Ojcem Duchownym Seminarium w Toruniu

Biskup Diecezjalny  J.E Wiesław Śmigiel z dniem 24 sierpnia 2020 r. mianował ks. Adama Lisa  ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu.

Kim jest Ojciec Duchowny w Seminarium ?

Najkrócej mówiąc, ojciec duchowny odpowiada za formację duchową kleryka, który przygotowuje się do kapłaństwa. Ta odpowiedzialność za formację ma różne wymiary. Od głoszenia konferencji czy kazań, które mają jakoś kształtować czy wskazywać drogę, po rozmowy indywidualne, które mają być pomocą w weryfikowaniu tego, co się dzieje w człowieku, pomocą w dalszym rozwoju powołania. Ojciec Duchowny również spowiada alumnów.