logo pełne
Podstawowe informacje
  • Nasza wspólnota liczy ok. 30 ministrantów i lektorów
  • Opiekunem Wspólnoty jest : ks. Paweł Śliwiński
  • Spotkania Formacyjne : odbywają się co dwa tygodnie.
  • Zapisy : u ks. Pawła, po każdej Mszy św.

 

Dołącz do nas

Jest to zrzeszenie „młodych”, (lecz niekoniecznie) chłopców, którzy chcą mieć swój własny wkład w przebieg Mszy św. i wszystkich wydarzeń religijnych dziejących się w naszej wspólnocie. Wyrażają się oni zapałem, poczuciem humoru i chęcią robienia dobra na rzecz innych ludzi.

Ministranci istnieją praktycznie od początku powstania naszej parafii i są jej nie odłączną częścią. Bycie ministrantem to nie tylko posługa na każdej Mszy św., ale także wspólne wyjazdy wakacyjne, integracyjne spotkania, ogniska oraz gra w piłkę nożną!

Obowiązki ministranckie pełnią oni wg porządku ustalonego przez ich Opiekuna ks. Pawła  , który troszczy się o ich formację pastoralno – liturgiczną.

M

inistranci – są to chłopcy, którzy po odbytej formacji i święceniach służą przy Ołtarzu podczas każdej Mszy św. Szatą ministrantów jest biała komża (do kolan) i pelerynka. Samo określenie ministrant pochodzi od łac. „ministrare” – oznaczającego „służyć”

L

ektorzy – są to starsi ministranci po ukończonym specjalnym kursie lektorskim i udzieleniu im posługi lektorskiej. Ich zadaniem we wspólnocie jest przede wszystkim odczytywanie czytań mszalnych oraz podawanie wezwań modlitwy wiernych. Charakterystycznym ubiorem lektorów jest biała alba (do kostek) przepasana cingulum (pasek).

Ministrantem może zostać każdy, kto czuje chęć służenia Panu Jezusowi przy Ołtarzu. Dolną granicą wieku jest przyjęcie I Komunii Świętej.

Być ministrantem to wielki zaszczyt, służyć Panu Bogu, jako Jego żołnierz – to wielka radość. Porozmawiaj z Rodzicami i jeśli się zgodzą – przyjdź. – Wystarczy przyjść po każdej Mszy św., zgłosić ks. Pawłowi, gotowość do Służby

Trzeba nastawić się przede wszystkim na systematyczną służbę. Są to także niezapomniane chwile spędzone w miłym i życzliwym towarzystwie młodych ludzi. Trochę dyscypliny i mobilizacji… Dużo śmiechu i zabawy.