LP.KAPŁANCHRYSTUS
1Idzie do ołtarza.Idzie na Górę Oliwną.
2Rozpoczyna Mszę Św.Rozpoczyna się modlić.
3Przystępuje do ołtarza i całuje go.Zdradzony pocałunkiem Judasza.
4Idzie na miejsce przewodniczenia.Pojmany i zaprowadzony do Annasza.
5Antyfona na wejście.Przed Annaszem fałszywie oskarżony.
6Panie zmiłuj się nad nami.Prowadzony do Kajfasza. Piotr zapiera się Go trzykrotnie.
7Pierwsze czytanie.Prowadzony do Piłata.
8Modlitwa przed Ewangelią.Prowadzony do Heroda i wyszydzony.
9Mówi: Pan z wami.Spojrzał na Piotra – nawraca go.
10Czyta Ewangelię.Na powrót prowadzony do Piłata i przed nim oskarżony.
11Odkrywa kielich.Haniebnie obnażony.
12Ofiaruje chleb i wino.Okrutnie ubiczowany.
13Przykrywa kielich.Cierniem ukoronowany.
14Umywa ręce.Niewinnym uznany przez Piłata.
15Mówi: Módlmy się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Wszechmogący.Piłat ukazuje Jezusa ludowi i mówi: „Oto człowiek”.
16Wezwania przed prefacją.Opluty i wyszydzony.
17Prefacja i Święty…Uznany gorszym od mordercy Barabasza i skazany na śmierć.
18Wspomnienie żyjących.Niesie krzyż na górę Kalwarię.
19Wspomnienie świętych i tajemnicy dnia.Spotyka Matkę Bolesną i pobożne kobiety.
20Błogosławi Ofiarę chleba i wina.Przybity do krzyża.
21Podnosi Hostię.Wywyższony na Krzyżu.
22Podnosi Kielich.Przelewa Świętą Krew z 5 Ran.
23Aklamacja.Widzi pod krzyżem swą Bolesną Matkę.
24Wspomnienie zmarłych.Modli się na krzyżu za ludzi.
25Odmawia: Ojcze nasz.Wypowiada na krzyżu 7 Słów: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił”
26Łamie Hostię.Oddaje Bogu Ducha – umiera.
27Wpuszcza cząstkę Hostii do kielicha.Zstępuje do Otchłani.
28Mówi: „Baranku Boży…”Wielu uznaje w Nim Syna Bożego.
29Przyjmuje Komunię Św.Złożony do grobu.
30Czyści kielich.Namaszczony przez pobożne kobiety.
31Przykrywa kielich.Powstaje z martwych.
32Antyfona na Komunię.Ukazuje się Matce swej i uczniom.
33Odmawia modlitwę po Komunii.Objawia się uczniom swym i naucza ich jeszcze przez 40 dni.
34Mówi ostatni raz: „Pan z wami”.Żegna się z uczniami i wstępuje do Nieba.
35Mówi: „Idźcie, Ofiara spełniona”.Rozsyła Apostołów na cały świat, by głosili Ewangelię.