Czym są intencje papieskie ?

Gdy słyszy się podczas nabożeństwa słowa “pomódlmy się w intencjach Ojca Świętego”, wielu osobom wydaje się, że jest to taka zwykła modlitwa za Papieża, np. o błogosławieństwo czy o zdrowie dla niego, ot, taka modlitwa jak za każdą inną osobę, gdy nas poprosi. Prawda jest jednak troszkę inna, mianowicie jest to modlitwa w intencjach, które on wyznacza na dany miesiąc i w których on sam się modli, a nie za niego samego. Może to być zaskoczeniem, ale tak właśnie jest.

Intencja na styczeń 2021
Za ewangelizację: Aby Pan dał nam łaskę życia w głębokim braterstwie z braćmi i siostrami innych religii, w postawie modlitwy za siebie nawzajem i otwartości na wszystkich.
Intencja na luty 2021
Ogólna: Za kobiety, które są ofiarami przemocy, aby społeczeństwo brało je w obronę, otaczało troską i wspierało w cierpieniach.
Intencja na marzec 2021
Za ewangelizację: Abyśmy głęboko przeżyli sakrament pojednania, tak by na nowo odczuć nieskończone miłosierdzie Boże.
Intencja na kwiecień 2021
Ogólna: Za tych, którzy ryzykują życie, walcząc o podstawowe prawa ludzi w systemach totalitarnych, reżimach autorytarnych, a także w demokracjach znajdujących się w kryzysie.
Intencja na maj 2021
Ogólna: Aby finansiści współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i ochrony obywateli przed niebezpieczeństwami.
Intencja na czerwiec 2021
Za ewangelizację: Za młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa wspierani przez chrześcijańskie wspólnoty, aby wzrastali w miłości – w hojności, wierności i cierpliwości.
Intencja na lipiec 2021
Ogólna: Abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, ekonomicznych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji architektami dialogu i przyjaźni.
Intencja na sierpień 2021
Za ewangelizację: Aby Kościół otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do zreformowania się w świetle Ewangelii.
Intencja na wrzesień 2021
Ogólna: Abyśmy wszyscy odważnie wybierali prosty i zrównoważony ekologicznie styl życia, doceniając młodych ludzi, którzy się w to mądrze angażują.
Intencja na październik 2021
Za ewangelizację: Aby każda ochrzczona osoba zaangażowała się w ewangelizację, z otwartością na misje, będąc świadkiem ewangelicznego życia.
Intencja na listopad 2021
Ogólna: Aby cierpiący na depresję lub wypalenie otrzymali pomoc i dostrzegli światło, które przywróci im chęć do życia.
Intencja na grudzień 2021
Za ewangelizację: Za katechetów powołanych do głoszenia Słowa Bożego, aby byli odważnymi i kreatywnymi świadkami w mocy Ducha Świętego.