W kancelarii w godzinach urzędowania można uzyskać następujące dokumenty:

1. Świadectwa:

– świadectwo chrztu (np. do Pierwszej Komunii św., bierzmowania, ślubu…)
– świadectwo bierzmowania – jeśli sakrament został przyjęty w naszej parafii;
– świadectwo ślubu – jeśli sakrament został przyjęty w naszej parafii;
– zaświadczenia dla świadków do bierzmowania;
– zaświadczenia dla rodziców chrzestnych. Więcej informacji o wymaganiach dotyczących rodziców chrzestnych…

2. Pozwolenia na udzielenie sakramentów (chrztu, ślubu) poza parafią.

3. W związku z pogrzebem wydajemy:
– pozwolenie na pogrzeb poza parafią, jeśli pogrzeb ma się odbyć ze względów rodzinnych np. w innej miejscowości.