Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Chrystusa Króla Wszechświata Kościół katolicki czci w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, która w tym roku przypada dziś, 21 listopada. Zapraszamy na modlitwę przed Najświętszym Sakramentem połączoną z litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa i aktem poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Serca Pana Jezusa bezpośrednio po Eucharystii o godz. 10.00. Za wspólne odmówienie tej modlitwy można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Uroczystość tę ustanowił papież Pius XI w Roku Jubileuszowym 1925, wyznaczając jej obchód na niedzielę przed uroczystością Wszystkich Świętych. W nowym kalendarzu liturgicznym uroczystość Chrystusa Króla została przesunięta na ostatnią niedzielę roku kościelnego, aby podkreślić prawdę, iż Chrystus na końcu czasów przekaże Ojcu Niebieskiemu wieczne i powszechne królestwo. Niedziela po Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata rozpoczyna Adwent.

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata przypomina, że Chrystus jest Królem całego stworzenia. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów.

W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata święto patronalne obchodzi Akcja Katolicka i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.