Żal doskonały

Żal doskonały

Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że „żal doskonały”, określany jako „żal z miłości”, to żal, który wypływa z miłości do Boga. Taki żal „odpuszcza grzechy powszednie” i „przynosi przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” (KKK 1452). 

PRZEBIEG:

1. Wykonanie znaku krzyża wraz z wymówieniem formuły: „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”.

 

2. Odczytanie wybranego fragmentu Pisma Świętego (jeśli możliwe – w postawie stojącej). Fragmenty do wyboru: Łk 18, 9-14; Mk 12, 28-34; Łk 15, 11-32.

 

3. Można odmówić Akt wiary, nadziei, miłości i żalu („Wierzę w Ciebie Boże żywy…”).

 

4. Rachunek sumienia (w ciszy)

 

5. Wzbudzenie żalu doskonałego.

 

6. Chwila ciszy.

 

7. Spowiedź powszechna:

 

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze dziewicę wszystkich Aniołów i Świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

8. Prośby:

 

• Proszę Cię, Panie, abyś dał mi łaskę prawdziwej pokuty.
• Proszę Cię, Panie, abyś udzielił mi przebaczenia i darował karę za grzechy.
• Proszę Cię, Panie, aby Twoje dzieci, które przez grzech oddaliły się od świętego Kościoła, po otrzymaniu przebaczenia znowu do niego wróciły.

 

9. Odmówienie Modlitwy Pańskiej („Ojcze nasz…”).

 

Na zakończenie można odmówić fragment Psalmu (Ps 51, 3-9)

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,
w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.
Uznaję bowiem nieprawość moją,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest, przed Tobą.
Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku
i prawy w swoim sądzie.
Oto urodziłem się obciążony winą
i jako grzesznika poczęła mnie matka.
A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
naucz mnie tajemnic mądrości.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję (…).

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

10. [pożyteczne, lecz niekonieczne:] przyjąć sobie jakiś czyn pokutny w ramach pokuty za grzechy;

11. Przyjąć Komunię świętą (sakramentalnie lub duchowo).